Doc-Wilsele: In Transitie

Vrijdag 20 april ’12; buurtcentrum (ism 3012WD): vertoning van In Transitie, van olieafhankelijkheid naar lokale veerkracht.

De film laat ons kennis maken met initiatieven die hoop geven op een duurzame leefwereld. In Transitie is de eerste film over de transitiebeweging, gemaakt door de mensen die de beweging het best kennen: zij die ze ter plekke handen en voeten geven. De transitiebeweging bestaat uit gemeenschappen overal ter wereld die een antwoord bieden op piekolie en klimaatverandering, en die met creativiteit, verbeelding en humor hun eigen lokale economieën en gemeenschappen herbouwen. Het is iets positiefs, op oplossingen gericht, aanstekelijk.
In transitie toont hoe we van onze verslaving aan aardolie kunnen afraken. En zelfs beter nog: hoe positief dat is voor het lokale samenleven. Hoofdthema’s in de film zijn: de betekenis van piekolie, het transitieconcept, concrete initiatieven voor lokale voedselproductie, lokale vorming, energieopwekking, duurzame mobiliteit,…

Na de vertoning is er een extra  inspirerende nababbel met mensen van de transitieteams van Leuven en Wijgmaal. Zij geven aan hoe divers de activiteiten van transitiegroepen wel zijn. Dat het samen nuttige dingen doen en erover praten van belang is. De vele vragen van de aanwezigen tonen hoe groot de interesse is om ook in Wilsele de handen uit de mouwen te steken.

Slot van de avond is dan ook niet de vraag of maar wel waarmee we zouden beginnen. Er was snel een antwoord: samen zoeken hoe we op een aangename, niet arbeidsintensieve manier onze tuin ecologisch kunnen maken. Ecotuinieren dus. Concreet: eerst informatie opdoen en dan tuinen van groepsleden bezoeken die al op weg zijn of er willen aan beginnen. TransitieWilsele is geboren.

InTransition Logo.jpg

Comments are closed.