Doc-Wilsele: The 4th Revolution – Energy Autonomy

Op vrijdag 12 december 2014 keken we naar “The 4th revolution – energy autonomy”,  een film over onze energievoorziening en de afhankelijkheid van eindige bronnen, met alle maatschappelijke problemen vandien. Cineast Carl A. Fechner toont met concrete voorbeelden dat de hernieuwbare energie kleinschalig, bereikbaar en betaalbaar is voor iedereen.
The 4th Revolution” is een film met een boodschap: een directe overstap naar duurzame energie is niet alleen dringend noodzakelijk maar ook mogelijk: op veel plaatsen is hij al realiteit. De documentaire brengt diverse locaties in de wereld in beeld waar mensen aan energieautonomie werken: eigen energieopwekking, op basis van natuurlijke hulpbronnen, volgens de behoeften van de lokale gemeenschap. Een inspirerende film.
Meer info en de trailer: www.4th-revolution.com.
Na de film gaf Dirk Knapen van Rescoop uniek gedocumenteerde uitleg over de actuele energieproblematiek. Meer info: 201412-Dirk Knapen De 4de Revolutie en www.rescoop.be.

Comments are closed.