Doc-Wilsele: A Farm for the Future

Vrijdag 26 april ’13, Buurtcentrum: vertoning van  Farm for the Future, een documentaire van Rebecca Hosking (BBC, 2009). Hosking keert terug naar de familieboerderij waar ze opgegroeid is en die ze van haar vader gaat overnemen. Maar ze twijfelt over de aanpak van haar nieuwe levensproject. Kun je voedsel kweken zonder gebruik van fossiele brandstoffen? Zonder de natuur geweld aan te doen? Enkele voorbeelden, geïnspireerd door de permacultuur, leren haar een nieuwe land- en tuinbouw kennen. Een die de natuur versterkt, die wel geduld maar veel minder energie vergt. Die men zowel kleinschalig, in de privétuin, als grootschalig kan toepassen. Een die een prachtig wervend beeld geeft van hoe onze voedselvoorziening er over pakweg tien à twintig jaar uit zou moeten zien.

Bij de nababbel stellen Jonas, Nik en Sam van De Wakkere Akker (Herent) hun kersverse zelfoogstboerderij voor. Een van de ondertussen ca. 17.000 csa-boerderijen over de hele wereld, waarvan al een vijftiental in België. CSA staat voor ‘Community Supported Agriculture’, landbouw gedragen door de gemeenschap.

Praktisch komt het hierop neer: van een CSA word je geen klant maar een meewerkend lid. Je betaalt lidgeld voor een jaar. Bij De Wakkere Akker is dat 250 euro (kinderen: leeftijd x 10 euro). Daar draag je een stukje van de werkingskosten mee van de boerderij. In ruil kies en oogst je zelf je groenten en fruit. De voedselketen kan amper korter. (Zelf groenten en fruit kweken is de kortste keten. Maar de twee kunnen mekaar perfect aanvullen, want je weet wat wanneer ongeveer op de CSA-boerderij beschikbaar is.)

De avond eindigt met een uitnodiging om een bezoek te brengen. Daar gaan we graag op in.

 

Comments are closed.